Vår verksamhet

Vår verksamhet går ut på att ordna vinprovningar samt exkursioner till evenemang som behandlar vin. Vårt mål har varit att ordna provningar en gång per månad, även om detta visat sig vara svårt att uppfylla p.g.a. de upptagna medlemmarna. Exkursioner för medlemmarna har ordnats till ViiniExpo 2001 och 2002.

Copyright (C) 2002 Jonas Frantz