Om oss, SÖV och databasen.

På ett festjatkot som dragit ut mycket sent en natt år 2000 föddes en ide i runda hörnan bland sex stycken Vasunga. Iden ledde efter hand till grundadet av SÖV, Svenska Österbottniska Vinsällskapet, och de grundade medlemmarna var Jonas Frantz, Tomas Guss, Jonas Riska, Tomas Lindberg, Bodil Cederberg och Petra Träskelin. Grundandet utfördes under en fest vid grillen vid Rautalampivägen 3 och stadgarna skrevs samma kväll.

Efter två år av verksamhet och ett oräkneligt antal vinprovningar senare, uppstod ett problem, ingen hade längre någon översikt över vilka vinersom provats och vilka länder, regioner och druvor som varit underrepresenterade på provningarna. Lösningen till detta problem var skapandet av SÖVs vindatabas, databasens uppgift är att lätt ge en översikt över provade viner samt sammanställa resultaten av provningarna. Till dags dato har databasen uppfyllt just detta behov.

Copyright (C) 2002 Jonas Frantz